ეკონომიკური კალენდარი

Investing.com - ის ეკონომიკური კალენდარი შესაძლებლობას გაძლევთ გაიგოთ ეკონომიკური სიახლეების გამოქვეყნების დრო, აგრეთვე დაინახოთ ესა თუ ის მოვლენა როგორ გავლენას მოახდენს ბაზარზე და რა სიძლიერის იქნება ეს გავლენა.
კალენდარს აქვს შემდეგი ფუნქციები:

• დრო – სიახლეების გამოქვეყნების დრო, თქვენთვის სასურველი დროის სარტყელის მიხედვით;
• მნიშვნელობა – განსაზღვრავს გავლენის ხარისხს. გამოსახულია ხარის თავების მსგავსი მცირე ზომის სურათებით;
• ინდექსი – მოვლენის/სიახლის სახელწოდება;
• ფაქტობრივი გავლენა ბმულზე – სიახლის გამოქვეყნების შემდეგ სავარაუდო მოძრაობა ამა თუ იმ მიმართულებით;
• პროგნოზი – მოსალოდნელი მოვლენისთვის (ინდექსების ცვლილებების მაჩვენებელი); • წინა მაჩვენებელი – წინა ინდექსის მაჩვენებელი;
• "+" – მასზე დაჭერის შემდეგ თქვენ დაინახავთ საჭირო ინდექსის ვრცელ განმარტებას.

გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფილტრაცია, რის მეშვეობითაც შეძლებთ სიახლეების არჩევას წყვილების მიხედვით. შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭირო თარიღი, დროის სარტყელი და სიახლეების მნიშვნელობა. გირჩევთ ყურადღება გაამახვილოთ იმ სიახლეებზე, რომლებიც მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია (2 ან 3 "ხარის თავი").
აღნიშნული ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება ბირჟაზე ვაჭრობის დროს. ინსტრუმენტის წარმატებულად გამოყენებისთვის საჭიროა საკმაოდ სწორად შეაფასოთ ამა თუ იმ მოვლენის/სიახლის გავლენა კონკრეტულ ბმულზე. ორდერი უნდა გახსნათ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა დაინახავთ პერსპექტივას რომელიმე მაჩვენებლების აქტივობაში.

LiveZilla Live Chat Software