IB პარტნიორობა

ვინ არის IB პარტნიორი? IB პარტნიორი - ეს იურიდიული ან ფიზიკური პირია, რომელიც იზიდავს ახალ კლიენტებს და ამისთვის იღებს საკომისიოს ანაზღაურების სახით. რაც უფრო მეტ ფინანსურ ბაზრებში დაინტერესებულ კლიენტს მოიზიდავთ, მით უფრო მაღალი იქნება თქვენი ანაზღაურება. თქვენ საშუალება გექნებათ მოიზდოთ კლიენტები რეფერალური ბმულების დახმარებით ან თქვენთვის ხელმისაწვდომი ხერხებით.

ვის შეუძლია პარტნიორობა პარტნიორობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ან ორგანიზაციას. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ Finex 1970-ის პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა! თქვენ შეგიძლიათ ფინანსური დაბანდებების გარეშე მიიღოთ მუდმივი ყოველთვიური შემოსავალი. საკომისიო ანაზღაურება ჩვენი პარტნიორებისთვის არის პროგრესიული: რაც უფრო მეტს ვაჭრობენ თქვენი რეფერალები, მით უფრო მეტს გამოიმუშავებთ თქვენ! ამის გარდა, ჩვენ ვთავაზობთ პროფესიონალურ დახმარებას და მხარდაჭერას ყველა თქვენს კლიენტს. თუ თქვენმა კლიენტებმა არ იციან რა არის მსოფლიო ბირჟა და როგორ შეიძლება მასზე ფულის გამომუშავება, ჩვენ ვთავაზობთ მრავალ უფასო სასწავლო მასალებს, ვიდეო გაკვეთილებს, ანალიტიკას, ვებინარებს, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მეცადინეობებს ოფისში და Skype-ის დახმარებით. იმისათვის, რომ გახდეთ პარტნიორი, აირჩიეთ თანამშრომლობის პროგრამა, დარეგისტრირდით და დაიწყეთ გამომუშავება Finex 1970 - თან ერთად. საპარტნიორო პროგრამაზე ნებისმიერი კითხვით მოგვმართეთ ელ.მისამართზე.

პარტნიორის ფინანსური საქმიანობა • პარტნიორი იღებს მოგებას საპარტნიორო საკომისიოების სახით, მისი კლიენტების საინვესტიციო საქმიანობების შედეგად.
• საკომისიო ირიცხება პარტნიორის სპეციალურ საკომისიო საფულეზე.
• საპარტნიორო საკომისიო ითვლება და ირიცხება ავტომატურად.

კომპანიის მხარდაჭერა ჩვენ ვთავაზობთ ყველა ჩვენს პარტნიორს მხარდაჭერას ბიზნესის განვითარებისთვის და მივისწრაფით ინდივიდუალური მიდგომის სპეციფიკისკენ, მოღვაწეობის გამოცდილებიდან და მოსალოდნელი შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე. ჩვენი სპეციალისტები არიან თქვენს განკარგულებაში და მზად არიან გაგიწიონ ინდივიდუალური დახმარება და კონსულტანცია. ჩვენ დაინტერესებული ვართ იმაში, რომ თქვენ რეალურად გამოიმუშაოთ ფული ჩვენი პარტნიორული პროგრამის დახმარებით, ამიტომაც ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერ შესაძლებელს, რომ დაგეხმაროთ თქვენ!

ჩვენი უპირატესობები • საიმედო პარტნიორი.
- საიმედოობა - მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორია ფინანსურ საქმიანობაში.
• პარტნიორული ანაზღაურების მაღალი განაკვეთები.
- საკომისიოების დარიცხვის პროგრესიული სქემა, თანამედროვე გადახდების საშუალებები და ანგარიშგების გამჭვირვალე სისტემა.
- ფასის და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობა.
• ფულის გამომუშავების შესაძლებლობა.
- არ არის შეზღუდვა მოზიდული კლიენტების რაოდენობაზე, არც გარიგებების რაოდენობაზე, არც ვაჭრობის მოცულობაზე.
• შემოსავლის მუდმივი წყარო ფინანსური ხარჯების და დაბანდებების გარეშე.
• მრავალფეროვანი უფასო სარეკლამო მასალები.
- თქვენ არ ხარჯავთ დროს და ფულს საჭირო პრომომასალის შექმნისთვის.
• დისტანციური სამუშაო მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.
- თქვენთვის მოხერხებულ დროს. ჩვენ გაძლევთ შესაძლებლობას შექმნათ ახალი საკუთარი ონლაინ ბიზნესი რისკების და დაბანდებების გარეშე.
• უფასო სწავლება და პრაქტიკული ტრენინგები თქვენი კლიენტებისთვის.

როგორ ანგარიშდება საკომისიო? საკომისიო ანაზღაურება ანგარიშდება დოლარის ეკვივალენტ ლარში, კომპანიის შემოსავლიდან (პროცენტი სპრედიდან, საკომისიოდან, მიღებული ყოველი ლოტიდან, და ა.შ.). ჩვენი პარტნიორების საკომისიო ანაზღაურება არის პირდაპირ დამოკიდებული მოზიდული კლიენტების ფინანსურ აქტიურობაზე. მოიზიდეთ კლიენტები და გამოიმუშავეთ უფრო მეტი! თუ თქვენი კლიენტების დეპოზიტების ჯამი შეადგენს 9,999$-ს საკომისიოს დარიცხვა მოხდება Standard გეგმის მიხედვით, და ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ მოცემული ოპერაციების შემოსავლისგან 15%-ს. თუ თქვენს მიერ მოზიდული კლიენტები გახსნიან სავაჭრო ანგარიშებს 10,000$-დან 29,999$-მდე, თქვენ ავტომატურად გადადიხართ Silver პაკეტის-ის გეგმაზე და თქვენ დაგერიცხებათ 20% კომპანიის შემოსავლიდან (პროცენტი სპრედიდან, საკომისიოდან, მიღებული ყოველი ლოტიდან, და ა.შ.). ამის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გადახვიდეთ გეგმაზე Gold, იმ პირობით რომ სავაჭრო მოცულობის დეპოზიტების საერთო ჯამი მიაღწევს 30,000 დოლარს. ამ შემთხვევაში თქვენ დაგერიცხებათ აღნიშნული ოპერაციებიდან 25%. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი რეფერალების საერთო დეპოზიტი შეადგენს 50,000$-დან 100,000$-მდე, თქვენ გადადიხართ გეგმაზე Platinum და გამოიმუშავებთ 35%-ს კომპანიის შემოსავლიდან. ანაზღაურების ყველაზე მაღალ გეგმას Diamond-ს თქვენ მიაღწევთ მაშინ, თუ თქვენი რეფერალების დეპოზიტების საერთო ჯამი 100,000$-ს აჭარბებს, ამისთვის ჩვენ გადაგიხდით 50%-ს კომპანიის შემოსავლიდან ( სპრედიდან,საკომისიოდან და ა.შ.), მიღებული ყოველი ლოტიდან, დახურული რეფერალის მიერ.

ჩვენი საკომისიო ანაზღაურების დარიცხვის სისტემის უპირატესობები • თქვენ გამოიმუშავებთ საკომისიოებს გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენი რეფერალების ფინანსური მოღვაწეობიდან.
• რაც უფრო მეტად განევრცობიან მსოფლიო ფინანსების სფეროში თქვენს მიერ მოყვანილი კლიენტები, მით უფრო მეტს გამოიმუშავებთ თქვენ.
• შეუზღუდავი შემოსავალი.
• საკომისიო ირიცხება ყოველ დღე-ღამეს თქვენს საპარტნიორო ანგარიშზე.
• მიღებული შემოსავლის ყოველთვიური გადახდა.

ზოგადი სასტარტო გარემო • თქვენ მოგყავთ ჩვენთან 3 კლიენტი დეპოზიტის საშუალო დონით 11,000 დოლარის ოდენობით, რაც ჯამში შეადგენს 33,000 დოლარს. ამ შემთხვევაში გააქტიურდება გეგმა Gold- 25 %.
- თქვენი რეფერალები აქტიურობენ საშუალო ტემპით - მიახლოებით 3 გარიგება დღეში, ყოველი ერთი ლოტით.
- თვეში თქვენი რეფერალების საერთო სავაჭრო ბრუნვა მიახლოებით 198 ლოტს აღწევს. მოცემულ შემთხევავში თქვენ გამოიმუშავებთ 1980 აშშ დოლარს თვეში!
• თქვენ მოგყავთ ჩვენთან 3 კლიენტი დეპოზიტის საშუალო დონით 3,000 დოლარი, რაც ჯამში შეადგენს 9,000$-ს. ამ შემთხვევაში აქტიურდება გეგმა Standard - 15%.
- თქვენი რეფერალები ვაჭრობენ საშუალო ტემპით - დაახლოებით 3 გარიგება დღეში, ყოველი ერთი ლოტით.
- თვეში თქვენი რეფერალების საერთო სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით იქნება 198 ლოტი. მოცემულ შემთხვევაში თქვენ გამოიმუშავებთ 1188 აშშ დოლარს თვეში!

LiveZilla Live Chat Software